Sven Rinmans gata 6, 112 37 Stockholm
kontakt@swednet.se
08-749 24 15

Affärssystem


Vuxit ur ert befintliga system?
Dax att skaffa ett "riktigt" affärssystem? Vi hjälper er att välja rätt.

Verksamheten växer. De mailade Excel-arken fyller medarbetarnas inkorgar. Ekonomiassistenten suckar djupt över foldern med kvitton och underlag. Känslan av att det befintliga systemet inte riktigt når ända fram blir mer och mer påtaglig.


Införande eller byte av affärssystem är påfallande ofta förknippat med en rad frågetecken, som tyvärr ofta mynnar ut i diverse olustkänslor inför de beslut som behöver fattas, vilket är precis den raka motsatsen till vad införande av ett nytt affärssystem borde göra. Orsakerna är många, och de flesta går att minimera eller undvika.


• Köpa eller hyra?
• Prisbild?
• Funktionalitet?
• Plattformsstöd?
• Stöd för mobila plattformar?
• Total Cost of Ownership?
• Användargränssnitt?
• Uppdateringar?
• Supportavtal?


Vi på SwedNET har mångårig erfarenhet av implementation av affärssystem i små till medelstora företag, och har samlat på oss en bred och djup förståelse för de faktorer som är viktiga att tänka på innan, under och efter införseln av ett nytt system. Vi ställer de frågor som egentligen är intressanta, men som så ofta hamnar i skymundan bakom teknik och prestanda-orienterad retorik.

Vi vet värdet av

en pålitlig samarbetspartner

som har mer än 20 år i branschen och kan leverera oberoende lösningar.