Sven Rinmans gata 6, 112 37 Stockholm
kontakt@swednet.se
08-749 24 15

Dataräddning


Kraschad hårdisk?
Vi hjälper dig att rädda din data.

Klonkande hårddisk? Senaste backupen gjordes i somras?


I många fall kan vi rädda data inhouse hos oss, men i de fall där omfattande mekaniska fel inträffat på en hårddisk använder vi oss av en ledande aktör på marknaden som samarbetspartner.


Ni får alltid en kostnadsuppskattning innan vi går vidare med er hårddisk.


Vi återskapar data från alla typer av media.

Vi vet värdet av

en pålitlig samarbetspartner

som har mer än 20 år i branschen och kan leverera oberoende lösningar.