Sven Rinmans gata 6, 112 37 Stockholm
kontakt@swednet.se
08-749 24 15

Nätverk


Nätverkssupport, drift, installationer
Vi tar ansvar för hela ert nätverk, planering, installation, drift och support.

Låt oss se till att ert nätverk inte blir er huvudvärk, vi har mer än 20 års erfarenhet. Med oss som leverantör av nätverksprodukter får du utrustning som lever upp till våra högt ställda krav avseende stabilitet och prestanda.


Nätverksanalys
Vi tar pulsen på ditt nätverk och föreslår åtgärder.

Grundpaketet för att komma ut på plats och skaffa oss en överblick över er situation är för närvarande 2.850:- för 2 tim. konsultation av två tekniker från oss. I många fall, speciellt med mindre nätverk, räcker denna insats för att hitta felkällan i ert nätverk. Grundpaket Förebyggande underhåll.


• Vi går tillsammans med er igenom strukturen på nätverket.
• Vi mäter belastning och mängd felaktiga paket på segmenten i nätverket.
• Vi studerar trafiken på segmenten för att se protokollfördelningen.
• Resultaten analyseras och sammanställs i en rapport till er med förslag på ev. förbättringsåtgärder.


Om mätningar ska ske över längre tidsperioder måste analysatorn vara inkopplad på nätverket under motsvarande period. Kostnad för hyra av analysator debiteras per påbörjat dygn eller vecka. Swednet fastighetsnät, det smarta sättet att ansluta bredband för fastighetägare och bostadsrättsföreningar.

Vi vet värdet av

en pålitlig samarbetspartner

som har mer än 20 år i branschen och kan leverera oberoende lösningar.