Sven Rinmans gata 6, 112 37 Stockholm
kontakt@swednet.se
08-749 24 15

Säkerhet


Hur säker är er IT-miljö?
Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk.

IT-säkerhet är idag lika grundläggande som två hål i väggen, men trots det är det långt ifrån säkert att lösningar som marknadsförs som "säkra" i själva verket är så säkra som man kan ledas att tro.


För att säkerställa att säkerheivån dels hålls på rätt nivå för verksamheten, dels att säkerhetsstrategin fungerar i verkligheten krävs att man har en bra plan med ett realistiskt tänk bakom.


Vi fungerar som bollplank och teknisk kompetens, för att säkerställa att ni får rätt säkerhetslösningar med rätt strategi för er.

Vi vet värdet av

en pålitlig samarbetspartner

som har mer än 20 år i branschen och kan leverera oberoende lösningar.